top of page
marek-9.JPG

O mne ...

Celý svoj život som bol presvedčený, že životná cesta po ktorej kráčam, to ako žijem, ako sa správam, aké mám hodnoty je nemeniteľný stav. To, že ma moje okolie vnímalo ako človeka, ktorý sa pomalým, ale efektívnym spôsobom prepadáva do morálnej a existenčnej pasce som si síce uvedomoval, ale ...NO A ČO ? Svoj úpadok som vnímal ako normálny bežný stav.
     Symbolický rok 2000 priniesol pre mňa dôležité "vytriezvenie" a ja som spoznal, že život je príliš krátky a vzácny na to, aby som ho svojou aroganciou znehodnotil. Spoznal som Boha a našiel vieru. Objavil som hodnoty, ktoré som dovtedy ignoroval. Začal som vnímať nový silný zmysel mojej existencie a vysokú hodnotu života každého človeka.  Od roku 2010 sa ako lektor a konzultant venujem práci so závislými a ich rodinnými príslušníkmi. 6 rokov som úzko spolupracoval s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým, n. o. Predná Hora, kde som pravidelne realizoval prevenčné prednášky a osobné stretnutia s klientmi ústavu a kde som bol osobne prítomný veľkých tragédií, ale aj silných víťazstiev.
     Od roku 2016 pravidelne spolupracujem s Centrom pre liečbu drogových závislostí Košice. 
     Neskôr po absolvovaní môjho akreditovaného certifikovaného kurzu koučingu na Business Coaching College (www.koucovaciaskola.sk) som k svojej práci pridal nový efektívny nástroj - koučovací transformačný rozhovor. 
     V súčasnosti považujem koučing v spojení s poradenstvom za jeden z najlepších spôsobov, ako dosiahnuť pozitívne zmeny a trvalé výsledky. Pomocou neho a jeho transformačného efektu pomáham ľuďom dostať sa do kontaktu so svojimi skutočnými hodnotami a cieľmi a meniť svoje životy, tak, aby sa v nich cítili dobre.

bottom of page