top of page
  • Writer's pictureMarek Sonoga

Ako môžu byť rodiny súčasťou liečebného procesu závislosti

Nie je tajomstvom, že rodiny zohrávajú integrálnu súčasť v liečebnom procese závislosti. V žargóne 12 krokov si úspešné uzdravovanie vyžaduje to, aby sa dotyčný zmieril alebo urobil nápravu v súvislosti so spôsobenými škodami voči svojim blízkym a takisto rozpoznal, ako vzťah týchto udalostí a napäťových vzorcov súvisí s jeho závislosťou. Rovnako sa zo závislosti svojho blízkeho potrebuje uzdraviť aj rodina.


V súčasnosti to liečebné programy začínajú rozpoznávať a snažia sa do procesu uzdravovania zahrnúť aj uzdravovanie rodiny. Tento proces umožňuje obom stranám lepšie pochopiť a zvládnuť búrlivú prítomnosť závislosti v ich životoch.


Vyriešenie rodinných konfliktov z minulosti počas uzdravovania sa zo závislosti


Liečba závislosti si môže vyžadovať, aby sa trpiaci pozrel bližšie na svoj život pred vznikom závislosti. Kým sa pohľad rodiny typicky vyžaduje len pri liečbe mladistvých, získať ich perspektívu pri liečbe dospelých môže byť takisto podstatné a veľmi sa odporúča.

Bez pohľadu rodiny je pochopenie minulosti uzdravujúceho sa neúplné a pre členov rodiny je to premeškaná príležitosť ako sa zdravým spôsobom zbaviť svojich vzdorov. No dôležité je pamätať na to, že adresovanie minulosti medzi závislým a jeho blízkymi sa dá najlepšie s podporou a usmernením zo strany odborníkov na závislosti.

Počas ústavnej liečby môžu členovia rodiny znovu získať vo svojom živote normálny stav, keď sa závislý začína uzdravovať mimo svojho domova. No keď sa počas liečebného procesu spolu stretnú, môžu sa na seba bezpečne spoliehať v klinickom prostredí, keď budú riešiť svoje problémy a robiť si plány ohľadne fungovania svojich budúcich vzťahov. Členovia rodiny môžu byť veľkou oporou pre závislého, ktorý sa snaží zvládnuť liečebný program a napredovať. Keď sa počas liečby rodina opäť zjednotí, členovia rodiny môžu v pochopení prirodzenosti závislosti nájsť určitú úľavu, keď budú vidieť, ako sa ich blízky usiluje zmeniť sa.


Uzdravovanie rodiny


Takmer všetky liečebné metódy odporúčajú adresovať rodinnú rolu uzdravujúceho sa v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Modrá kniha AA venuje celú kapitolu poradenstvu rodinám, aby im pomohla pochopiť myseľ, vzorce správania a zmeny u svojho blízkeho spolu s informáciami o rizikových faktoroch a potenciálnych spúšťačoch uzdravujúceho sa.

Pomocou týchto informácií spolu s praktickými skúsenosťami väčšina liečební povzbudzuje k regulovanej spolupráci medzi uzdravujúcim sa a členmi rodiny, aby spoločne vytvorili solídny plán pre ich vzájomné vzťahy po ukončení liečby. 

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page