top of page
  • Writer's pictureMarek Sonoga

Päť účinkov alkoholu, ktoré ničia váš vzťah

Alkohol má škodlivý dopad na telo, myseľ i dušu. V živote dotyčného spôsobuje zmätok tým, že ovplyvňuje jeho celkové zdravie, prácu aj vzťahy, ktoré v tomto prípade zahŕňajú vzťahy v rodine aj mimo nej.

Existuje množstvo spôsobov, akými môže alkohol ovplyvniť teba aj ľudí, na ktorých ti najviac záleží. Tu je iba 5 z najbežnejších dôvodov, prečo alkohol ničí vzťahy.

1. Nikdy tam nie si

Alkohol sa často používa na otupenie, únik alebo vyhýbanie sa nepríjemným pocitom a na umlčanie znepokojivých myšlienok. Jednotlivci, ktorí užívajú alkohol, typicky nie sú v pohode s tým, keď majú preciťovať svoje emócie a poznanie. Preto nečelia ani neriešia svoje osobné problémy a obyčajne majú veľmi málo povedomia o sebe.

To spôsobuje, že dotyčný nie je emocionálne k dispozícii druhým a to najmä počas osobných kríz. Keď nie sme v pohode s tým, že dokážeme byť sami so svojou vlastnou bolesťou, takisto nedokážeme byť s bolesťou druhých.

Okrem toho má alkohol negatívny dopad na pamäť, čo spôsobuje, že dotyčný si nevie spomenúť na rozhovory a dokonca ani na argumenty, ktoré používal v predošlý deň, čo pridáva k jeho neschopnosti prežívať intímne vzťahy, keďže nemôže byť prítomný pre svojho partnera či členov rodiny.

2. Si centrom svojho vesmíru

Podobne ako je to pri väčšine látok aj zneužívanie alkoholu alebo alkoholová závislosť narušuje zdravú sebalásku. Sebaláska je typicky nutná, aby sme dokázali naozaj prežívať aj lásku k druhým. Keď sa to spojí so zvýšeným vnímaním ega (prehnaná kompenzácia typického stavu sebanenávisti, viny a hanby), s ktorým zápasia mnohí, keď sú závislí, zostane nám zdanlivo veľmi sebecký jedinec.

Bez ohľadu na situáciu či zrejmý stupeň zúčtovateľnosti, všetko bude o intoxikovanom jednotlivcovi – zameranie, sympatie, ľútosť či akýkoľvek stupeň v roly obete. Aj keď alkohol spôsobí stratu zamestnania, vzťahu či vyústi do iných negatívnych následkov, dotyčný bude z toho obviňovať vonkajšie faktory a zo seba bude robiť obeť.

3. Vždy si obeťou

K tomu je potrebné dodať, že jednotlivci, ktorí zápasia s užívaním alkoholu alebo závislosťou, obyčajne zo seba robia obeť. Ľutujú sa.

Existuje k tomu niekoľko dôvodov – dotyčný tak predchádza zodpovednosti a dáva mu to „oprávnený“ dôvod, aby pil. Inými slovami – ak dokážeme presmerovať vinu na vonkajšie faktory, vyhýbame sa tomu, aby sme sa museli pozerať na svoj vlastný podiel viny v živote, na následky a sebou zapríčinenú stratu, bolesť a drámu. A kvôli tej strate, bolesti a dráme, ktorú sami vytvárame, si dokážeme pred sebou aj pred druhými zdôvodniť nadmerné pitie.

Je to začarovaný kruh a ak dotyčný nevyhľadá pomoc, obyčajne to má ďalekosiahle škodlivé účinky.

4. Nie si žiadny Rómeo

Alkohol taktiež spôsobuje erektílnu dysfunkciu. U niektorých to môže byť dočasné (iba počas stavu intoxikácie). No časom a vďaka nadmernému pitiu sa z toho môže stať trvalý problém, čo je pre romantické vzťahy veľký problém.

Okrem toho nedostatok sexuálnej intimity v kombinácii s nedostatkom emocionálnej intimity, vysoký stupeň sebectva a nedostatok ohľaduplnosti a taktiež neustála pozícia obete iba zvyšujú frustrovanosť u partnerov. Nakoniec táto smrteľná kombinácia zabije všetku romantiku aj samotný vzťah.

5. Tvoja toxicita je nákazlivá

Keďže alkoholizmus je systemická choroba, jej toxické charakteristiky sa prenášajú aj na ostatných blízkych. V rodine aj iných blízkych vzťahoch sa rozvinie maladaptívne správanie, spoluzávislosť a iné formy dysfunkcie.

Týmto spôsobom sa partneri, priatelia a ostatní blízki budú držať vzťahu aj dlho potom, čo je mŕtvy, pretože budú namotaní na predstavu o tom, čo bolo alebo čo by mohlo byť. Tieto prípady sú veľmi toxické pre všetkých zúčastnených a umožňujú závislému pokračovať ďalej vo svojej závislosti a taktiež sabotujú všetku nádej na osobný rast či skutočnú lásku a pokoj pre jeho blízkych.

Bez ohľadu na kategóriu vzťahu zneužívanie alkoholu môže mať aj bude mať zničujúci dopad. Samozrejme sa to prejavuje v tom najdôležitejšom vzťahu, ktorý je negatívne ovplyvňovaný a to je vzťah so sebou samým. Vo všetkých ostatných vzťahoch to nie je o tom, čo v nich alkohol spôsobí, ale o tom, kedy to spôsobí a do akej miery napácha škody.


 

40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page