top of page
  • Writer's pictureMarek Sonoga

Päť typov ľudí, od ktorých si kvôli udržaniu triezvosti zachovávaj odstup

Päť typov ľudí, od ktorých si kvôli udržaniu triezvosti zachovávaj odstup

Keď sa uzdravuješ, tvojím cieľom je zostať triezvym, usilovať sa o osobný rast a učiť sa udržiavať určité emócie pod kontrolou. No niektorí ľudia ťa môžu zámerne či nezámerne vytočiť a vyvolať v tebe negatívne pocity. Určité osobnosti spôsobujú, že si podráždený, nahnevaný alebo si na tom extréme zle. Keď sa tieto negatívne emócie objavia, môžeš byť v pokušení rozmýšľať o tom, že si dáš jeden – dva poháriky, aby si sa upokojil.

Niekedy môže udržanie triezvosti závisieť od udržiavania si odstupu od negatívnych ľudí. Tu je 5 typov osobností, od ktorých si potrebuješ udržiavať odstup, keď sa usiluješ o pozitívne zmeny vo svojom živote.

1. Podnecovateľ

Keď si bol malý a mal si súrodenca, ktorý ťa prezýval, bezdôvodne do teba strkal alebo robil všetko možné iba preto, aby ťa vyprovokoval, potom vieš, prečo sa potrebuješ vyhýbať podnecovateľom. Týchto ľudí jednoducho teší to, keď od druhých môžu získať nejakú reakciu. Keď sa hneváš, smejú sa a veľakrát sa zdá, akoby nevedeli, kedy prestať. Keď sa stretneš s podnecovateľom, rob všetko preto, aby si si od neho udržiaval odstup.

2. Negatívny

Tento človek sa vždy cíti zle a nemá obavy o tom druhých informovať. Hoci hovorí, že sa chce cítiť lepšie, vidíš ho týždeň čo týždeň, ako okolo seba šíri negativitu a smútok. Hoci to môže byť niekto, komu na tebe záleží, nemusíš tráviť dlhý čas tým, že budeš počúvať jeho problémy, pretože ťa to môže obrať o tvoju vlastnú energiu, ktorú potrebuješ nato, aby si robil vo svojom živote pozitívne zmeny.

3. Pesimista

Pesimista je niekto, kto si vždy myslí, že v každej situácii sa stane to najhoršie. Je to skeptik a druhým môže skutočne znepríjemňovať náladu. Napr. ak mu nadšene začneš rozprávať o novej kariére, v priebehu pár minút môže tvoj sen zničiť tým, že zo seba vysúka všetky možné spôsoby, prečo to nikdy nedokážeš. Možno nemá skvelý život a myslí si, že rovnako žijú aj všetci ostatní. Nech je dôvod akýkoľvek, títo jednotlivci nie sú otvorení pozitívnym zmenám a odmietajú vidieť v živote čokoľvek dobré. Keď sa uzdravuješ, potrebuješ ľudí, ktorí veria, že máš dostatok sily pre vytvorenie trvalých zmien. Nedovoľ, aby sa ti do cesty stavali pesimisti.

4. Sebastredný

Sebastrední ľudia sa nezaujímajú o to, aby k tvojmu životu pridali čokoľvek hodnotné. Namiesto toho môžu vysávať tvoju dobrú energiu. Keď sa zameriavajú na svoj sebecký zisk, nemôžu prejavovať empatiu, súcit ani povzbudenie, ktoré uzdravujúci sa človek potrebuje. Zaujíma ich len to, čo od teba môžu dostať. Nedovoľ, aby ťa takíto ľudia vyčerpávali. Niekedy je najlepšie držať sa od nich bokom aj vtedy, keď ti na nich záleží.

5. Drzý

Drzí ľudia ťa môžu v priebehu pár minút naštartovať. Obyčajne ich drzosť zasahuje nielen ich blízkych, ale aj tých, ktorých nepoznajú, napr. čašníčky či predavačov. Ak máš priateľa či známeho, ktorý je k tebe drzý aj potom, čo mu povieš, že jeho činy sú voči tebe neúctivé, môže byť čas od takéhoto človeka odísť. Byť terčom niečej drzosti môže spôsobiť, že budeš nahnevaný či zranený a to sú emócie, ktoré ti v tvojej triezvosti nepomôžu.

Hoci si to druhí ľudia nemusia uvedomovať, triezvosť má v sebe váhu zlata. Musíš robiť všetko preto, aby si si ju ochránil. Ak to znamená vyhýbať sa ľuďom, ktorí vyžarujú negatívnu energiu, potrebuješ to robiť. Tvoja prvoradá zodpovednosť je uzdraviť fyzické aj emocionálne rany, čo zahŕňa to, že si potrebuješ udržiavať odstup od tých, ktorí ti v tom môžu brániť.

5 Types of People to Stay Away From for Sobriety's Sake (soberrecovery.com)

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page