top of page
  • Writer's pictureMarek Sonoga

Tri spôsoby ako sa zbaviť strachu a úspešne sa uzdravovať

Strach sa rýchlo môže stať nepriateľom úspešného uzdravovania. V skutočnosti potenciálne ohrozuje akúkoľvek formu osobného rastu. No ak o tom premýšľaš, strach je iba emócia, ktorú všetci z času na čas prežívame – a máme možnosť rozhodnúť sa, či jej dáme moc alebo nie.

Pre ľudí uvažujúcich o liečbe závislosti a pre tých, čo sa uzdravujú, je dôležité, aby mali svoj strach pod kontrolou. Naučiť sa, ako nedopustiť, aby nás strach ovládal a mal nad nami kontrolu, je nevyhnutná technika pre uzdravovanie.

Tu sú tri veci, ktoré môžeš robiť, keď na teba príde strach a si pripravený čeliť mu.

1. Buď všímavý

Zameriavanie sa na minulosť či budúcnosť nás okráda o schopnosť žiť v tom momente, ktorý naozaj máme k dispozícii – to je prítomnosť. Žiť v prítomnosti a jemne si pripomínať, že svoje myšlienky máme upriamovať na to, čo je tu a teraz, môže zmierniť náš strach z dôsledkov minulosti a z neznámej budúcnosti.

2. Zostaň pri zemi

Strach, ktorý nás premáha a dostáva nás do stavu mimo kontroly, je obyčajne iracionálny. Tí, čo prežívajú úzkosť či útoky paniky, si túto realitu uvedomujú. Pre tých, čo sa uzdravujú, je dôležité nájsť „bezpečného človeka“, ktorému môžeš zavolať alebo sa s ním porozprávať, keď vnímaš, že sa do teba vkráda táto iracionalita. Zapoj sa do podporných skupín alebo choď za sponzorom, terapeutom, koučom či duchovným poradcom, aby si urobil aktívne kroky k tomu, aby si zostal pri zemi a zúčtovateľný.

3. Otvor sa

Rozprávanie a vyjadrovanie osobných pocitov, myšlienok a skúseností môže byť ťažké, ale je to nevyhnutné pre prevenciu a upokojenie strachu. Hoci zraniteľnosť často vytvára trochu úzkosti, nájsť emocionálne spôsoby na vyjadrenie seba vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú bezpeční, môže túto skúsenosť uľahčiť.

Skupiny na uzdravovanie sú vo všeobecnosti úžasným miestom, kde sa dá začať táto prax úprimnej a otvorenej komunikácie. Samozrejme, pre každú skupinu platia odlišné pravidlá, preto je nevyhnutné rešpektovať tie, ktoré sa vzťahujú na komunikáciu v danej skupine.

Tak, ako je to pri všetkom, aj tu platí, že praxou sa to zdokonaľuje. Čím viac budeš komunikovať, tým ľahšie to pre teba bude. Písanie listov (bez ohľadu na to, či ich pošleš alebo nie) je ďalší spôsob ako sa začať otvárať bez strachu z posudzovania. No pamätaj, že ide o to, aby si napredoval a získaval nové životné zručnosti vrátane úprimnej, otvorenej komunikácie. Preto neuviazni v bezpečnej zóne listov, ktoré napíšeš, ale nepošleš. Nájdi svoj hlas a nech je ho počuť.

Bez ohľadu na to, či uvažuješ o nejakej zmene alebo o uzdravovaní, je dôležité mať na mysli tieto tipy. A keď príde na uzdravovanie, pamätaj, že to neznáme je vždy lepšia alternatíva voči tomu, čo si predtým poznal. Čo sa z toho teraz stane, je len a len na tebe.


 

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page