Služby

Koučing

Koučovací transformačný rozhovor

Je vhodný k riešeniu nasledujúcich situácií:

  • Zlepšenie schopnosti komunikovať s inými a riešiť konflikty

  • Spoznávanie schopností vnímať svoje vlastné potreby a voliť si vlastnú cestu

  • Zlepšenie sebadisciplíny

  • Hľadanie vlastnej odpovede na to, čo je pre mňa životný úspech, zmysluplná práca

  • a iné ...

Konzultácia, poradenstvo

Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách

  • Práca so závislými

  • Práca so spoluzávislými

  • Prevencia

  • Konzultácia a poradenstvo

Garancia spokojnosti

V prípade, že stretnutie neprinieslo očakávanú hodnotu je BEZPLATNÉ.