Služby

Koučing

Koučovací transformačný rozhovor

Je vhodný k riešeniu nasledujúcich situácií:

  • Zlepšenie schopnosti komunikovať s inými a riešiť konflikty

  • Spoznávanie schopností vnímať svoje vlastné potreby a voliť si vlastnú cestu

  • Zlepšenie sebadisciplíny

  • Hľadanie vlastnej odpovede na to, čo je pre mňa životný úspech, zmysluplná práca

  • a iné ...

Tímový koučing 

Nástroj k rozvoju a vedeniu tímu

         Tímový koučing je nástroj k rozvoju a vedeniu tímov.   Pomáha jednotlivcovi uvedomiť si samého seba, seba v skupine aj skupinu ako organizmus.

Je vhodný :

  • keď je vhodný čas na rozvoj tímu,

  • keď tvoríme zo skupiny tím,

  • keď je tím otvorený práci na sebe

  • keď je tím dostatočne stabilný

  • keď je potrebné zvyšiť zaangažovanosť ľudí v tíme, zvýšiť motiváciu, zlepšiť komunikáciu a prehĺbiť vzťahy 

Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách

  • Práca so závislými

  • Práca so spoluzávislými

  • Prevencia

  • Konzultácia a poradenstvo

Garancia spokojnosti

V prípade, že stretnutie neprinieslo očakávanú hodnotu je BEZPLATNÉ.

Konzultácia, poradenstvo