top of page

Služby

Koučing

Koučovací transformačný rozhovor

Je vhodný k riešeniu nasledujúcich situácií:

 • Zlepšenie schopnosti komunikovať s inými a riešiť konflikty

 • Spoznávanie schopností vnímať svoje vlastné potreby a voliť si vlastnú cestu

 • Zlepšenie sebadisciplíny

 • Hľadanie vlastnej odpovede na to, čo je pre mňa životný úspech, zmysluplná práca

 • a iné ...

Tímový koučing 

Nástroj k rozvoju a vedeniu tímu

        Tímový koučing je nástroj k rozvoju a vedeniu tímov.   Pomáha jednotlivcovi uvedomiť si samého seba, seba v skupine aj skupinu ako organizmus.

Je vhodný :

 • keď je vhodný čas na rozvoj tímu,

 • keď tvoríme zo skupiny tím,

 • keď je tím otvorený práci na sebe

 • keď je tím dostatočne stabilný

 • keď je potrebné zvyšiť zaangažovanosť ľudí v tíme, zvýšiť motiváciu, zlepšiť komunikáciu a prehĺbiť vzťahy

Prerušovanie cyklu závislostí v rodinách

 • Práca so závislými

 • Práca so spoluzávislými

 • Prevencia

 • Konzultácia a poradenstvo

Garancia spokojnosti

V prípade, že stretnutie neprinieslo očakávanú hodnotu je BEZPLATNÉ.

Konzultácia, poradenstvo

bottom of page